Odbiór książek

Zajmujemy się odbiorem książek, które również zaliczają się do odpadów makulaturowych i stanowią cenne źródło surowca wtórnego, jaki jest papier. Pozyskujemy zarówno stare, jak i nowe woluminy, które zostały wycofane z obrotu między innymi w bibliotekach, wydawnictwach, drukarniach, a także księgarniach.

Poza makulaturą książkową odbieramy także niepotrzebne gazety, a w tym czasopisma ilustrowane, oraz ulotki i katalogi reklamowe. Zdajemy sobie sprawę, że z różnych względów mogą Państwo nie mieć możliwości dostarczenia tego rodzaju odpadów do skupu samodzielnie, dlatego zapewniamy naszą pomoc.

Książki i zeszyty w pudełku


Co dzieje się z niepotrzebnymi książkami?

Wiele osób nie wyobraża sobie wyrzucenia niepotrzebnej książki, co doskonale rozumiemy. Zapewniamy jednak, że odebrane od Państwa pozycje nie będą marnować się na składowisku odpadów, ani nie zostaną spalone. Przekazujemy je zakładom recyklingowym, gdzie są poddawane odpowiednim procesom przetwarzania. W ten sposób pozyskuje się nowy papier, który nadaje się do druku nowych tytułów wydawniczych.

Recykling książek przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych Ziemi, a tym samym jej degradacji. Oddanie ich do skupu to krok ku lepszej przyszłości dla naszej planety.